Vodojem Doubrava

Tři nadzemní vodojemy mají celkovou kapacitu 6 000 m3 pitné vody. Jejich konstrukce a stavba byly ovlivněny tím, že se nacházejí v krajině, kde probíhá po desetiletí hlubinná těžba černého uhlí.