Čistírna odpadních vod Opava

První městská čistírna odpadních vod v Opavě byla uvedena do provozu již ve třicátých letech 20. století. V průběhu času byla rozšiřována a upravována. V roce 1997 prošla kompletní rekonstrukcí, stavební akce probíhaly i v letech 2015 a 2016. Byla vyprojektována na vyčištění až 12,23 milionu m3 odpadních vod ročně pro 149 tisíc ekvivalentních obyvatel. Čistí odpadní vodu z Opavy, Slavkova a Malých Hoštic. Průměrný projektovaný průtok na odtoku je 1395 m3 za hodinu, průměrný skutečný průtok je méně než poloviční.