Čistírna odpadních vod Háj ve Slezsku

Čistírna byla vybudována v roce 2003. Její projektované parametry odpovídají čištění odpadní vody pro 2200 ekvivalentních obyvatel. Za rok dokáže vyčistit téměř 121 tisíc kubíků odpadní vody. V roce 2017 zde proběhla investice za více než 10 milionů korun, která umožní napojení další lokalit a domácností. Čistírna byla navržena tak, že se počítalo s jejím postupným zatěžováním a rozšiřováním kapacity. Během stavby budou vybudovány objekty hrubého předčistění (lapák štěrku), kalového hospodářství (kalojem pro stabilizaci kalu) nebo dešťové zdrže sloužící pro zadržování vody při intenzivních srážkách včetně příslušných technologií. Do provozu byl uveden druhý koridor čistírny, který je z první etapy stavebně připraven.