Čistírna odpadních vod Bohumín

Byla vybudována v roce 1997. Za rok dokáže vyčistit více než 3 miliony m3 odpadních vod, což projekčně představuje ekvivalent téměř 34 tisíc obyvatel. Maximální průtok na odtoku byl naprojektován na 573 m3 za hodinu.