Vodojem Chuchelná

Dva zemní vodojemy u obce Chuchelná mají celkovou kapacitu 500 500 m3 pitné vody.