Vodojem Bruzovice

Nová i stará přerušovací komora mají shodně kapacitu 1800 m3 pitné vody.