Aktuality

Zpět

Významná modernizace kanalizační sítě ve Frýdlantu nad Ostravicí

34 milionů korun investují SmVaK Ostrava do zkapacitnění kanalizace a vybudování dešťové zdrže. Stavba proběhne také pod čtyřproudovou rychlostní komunikací a železniční tratí

Ostrava 7. 5. 2021 – Ulice Hukvaldská a Nerudova vedou souběžně z opačných stran podél frekventované čtyřproudové silniční komunikace mezi Ostravou a Beskydy, stejně jako podél železniční tratě mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. V Hukvaldské ulici bude v průběhu stavby zkapacitněna kanalizační stoka, kanalizace dále vede pod zmiňovanými komunikacemi, kde bude vybudována souběžná větev kanalizace, a na opačné straně bude vybudována dešťová zdrž s objemem 360 metrů krychlových. Stavba začala se startem stavební sezóny, hotovo bude do konce podzimu.

„Kanalizační stoka má v daném úseku nevyhovující kapacitu. Během přívalových dešťů dochází v důsledku zvýšených průtoků k hydraulickému přetížení stoky, případně až k vyvěrání vody skrze poklopy až na povrch. Potrubí, které budeme modernizovat, leží v hloubce 2,7 – 3,2 metru pod povrchem,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Během stoky bude vybudována nová souběžná větev stoky v profilech DN 300 – DN 600 v délce více než 306 metrů. Poblíž parkoviště u nákupního centra v ulici Nerudova bude vybudována dešťová zdrž s kapacitou 360 metrů krychlových. Ta bude sloužit k zachytávání vody v síti v době přívalových dešťů, aby zabránila zahlcení kanalizační sítě. Po opadnutí zvýšených průtoků takto zachycená voda směřuje do čistírny odpadních vod.

„Kanalizace pod rychlostní komunikací bude pochopitelně vybudována protlakem, tedy bezvýkopovou metodou, abychom co nejméně omezili běžný provoz v místě,“ popisuje Tlolka.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz