Zákaznická centra a obchodní místa

Od 11. května jsou znovu otevřena pro veřejnost zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-Místku, která byl z preventivních důvodů dočasně uzavřena v polovině března kvůli epidemiologické situaci v ČR.
Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové, Vítkově a Velkých Losinách zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena.
Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou zde. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.

Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:

 • Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška, šátek nebo jiná ochrana úst a nosu),
 • Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň SmVaK Ostrava,
 • Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně dva metry, jak určuje příslušné značení.

Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez nutnosti osobního kontaktu:

 • Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00.
 • Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz nebo smvak@smvak.cz.
 • Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
 • Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
 • Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žádosti o vyjádření k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové dokumentace mohou lidé podat elektronicky přes internetové stránky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra.

Obchodní činnosti je zajišťována pěti zákaznickými centry (v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a osmi obchodními místy (v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třinci, Vítkově a Velkých Losinách). V souvislosti s nově uzavíranými koncesními smlouvami je adekvátně rozšiřována činnost zákaznických center a obchodních míst.

 

Co mohu vyřídit v zákaznickém centru?

 • uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám
 • změny v agendě vodného a stočného
 • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
 • úhrada faktur za vodné, stočné a ostatní platby
 • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
 • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
 • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
 • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních a kanalizačních přípojek
 • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
 • informace o kvalitě vody

Co mohu vyřídit v obchodním místě?

 • změny v agendě vodného a stočného
 • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
 • úhrada faktur za vodné, stočné a ostatní platby
 • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
 • předložení žádosti o zřízení vodovodní, kanalizační přípojky
 • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
 • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních a kanalizačních přípojek
 • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
 • informace potřebné pro uzavírání smluv

 

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, s níž se obrátil na podnikatele, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a požádat ji o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na internetových stránkách www.coi.cz