Cena vodného a stočného

Ceny produkce – rok 2017

S účinností od 1. ledna 2017 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost tyto ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních:
Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
voda pitná (vodné) 36,01 41,41
voda odvedená (stočné) 32,45 37,32
Celkem vodné a stočné 68,46 78,73
 

U vodného představuje meziroční rozdíl 71 haléřů (1,74 %), u stočného 14 haléřů (0,38 %), souhrnně jde o 85 haléřů, tedy 1,09 % včetně 15% DPH.

V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury nebo v nárůstu ceny surové vody odebírané od státních organizací. Politika společnosti udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje v příštím roce do výstavby nových vodohospodářských kapacit a modernizace, případně údržby stávajících zařízení 526 milionů korun.

Investiční plán pro příští rok počítá v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod s projekty za téměř 219 milionů korun. Probíhat budou také významné investiční akce na rekonstrukci vodovodních řadů v městech a obcích Moravskoslezského kraje, které dosáhnou hodnoty přesahující 195 milionů korun.

Téměř 95 milionů korun budou představovat investice do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu. Bude například zahájena rekonstrukce odvodňování kalu na Úpravně vody Nová Ves za více než 52 milionů korun, za více než 42 milionů bude rekonstruován přívodní řad Záhumenice – Bělá při jeho přechodu přes Odru. 

Stanovení cen vodného, stočného a vody předané

Vodné
Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH
voda pitná (vodné) 36,01 41,41
voda pitná pro sdružení obcí „Syrákov“  40,97 47,12
voda pitná pro PZ Mošnov (koncese)  30,06 34,57
 
Stočné
Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH
voda odvedená (stočné) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Bruntál 25,07 28,83
voda odkanalizovaná pro PZ Mošnov  33,04 38,00
voda odkanalizovaná pro Rychvald (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Albrechtice (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Dolní Domaslavice (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Orlovou (koncese) 35,49 40,81
voda odkanalizovaná pro Petřvald (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Těrlicko (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Třinec (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Jablunkov (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Návsí (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Český Těšín (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Příbor (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Svazek obcí Novojičínsko (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Štramberk (koncese) 38,60 44,39
voda odkanalizovaná pro Vratimov (koncese) 34,88 40,11
voda odkanalizovaná pro Horní Suchou (koncese) 32,45 37,32
voda odkanalizovaná pro Velké Losiny (koncese) 21,08 24,24