Cena vodného a stočného

Ceny produkce – rok 2018

S účinností od 1. ledna 2018 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních. 

Vodné a stočné se příští rok zvýší o 2,97 % (2,34 koruny) a bude činit 81,07 korun. Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 42,64 korun za metr krychlový včetně 15% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 38,43 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 1,23 koruny (2,97 %), u stočného 1,11 koruny (2,97 %). Souhrnně jde o 2,34 koruny, tedy 2,97 % včetně 15% DPH.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
voda pitná (vodné) 37,08 42,64
voda odvedená (stočné) 33,42 38,43
Celkem vodné a stočné 70,50 81,07
 

Číslo účtu pro platbu vodného a stočného - 1000497402/3500

V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy a oprav infrastruktury, v nárůstu ceny surové vody odebírané od státní organizace nebo v personální oblasti. 

Politika SmVaK Ostrava udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod republikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat zákazníkům spolehlivě vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Společnost investuje v příštím roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury 530 milionů korun, do oprav směřuje dalších 223 milionů korun. Investiční plán pro příští rok počítá v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod s projekty za téměř 184 milionů korun, opravy přesáhnou dalších 101 milionů korun. Probíhat budou také významné investiční akce na rekonstrukci vodovodních řadů v městech a obcích Moravskoslezského kraje, které dosáhnou hodnoty přesahující 183 milionů korun, na opravy je naplánováno dalších téměř 83 milionů korun.

95 milionů korun budou představovat investice do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu, téměř 33 milionů navíc půjde do plánovaných oprav. Bude například pokračovat obměna systému odvodňování kalu na Úpravně vody Nová Ves a zahájena zde bude rekonstrukce stavební části haly filtrů, modernizován bude také přívodní řad Záhumenice – Bělá při přechodu přes Odru.

 

Ceny produkce – rok 2019

S účinností od 1. ledna 2019 vstupují pro zákazníky Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava) v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění a čištění vod odpadních. 

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,06 korun za metr krychlový včetně 15% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 40,02 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 2,42 koruny (5,68 %), u stočného 1,59 koruny (4,14 %). Souhrnně jde o 4,01 koruny, tedy 4,95 % včetně 15% DPH. Vodné a stočné se zvýší o 4,94 % a bude činit 85,08 korun.

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
voda pitná (vodné) 39,18 45,06
voda odvedená (stočné) 34,80 40,02
Celkem vodné a stočné 73,98 85,08
 

Číslo účtu pro platbu vodného a stočného - 1000497402/3500

V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019 se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny elektrické energie nebo v personální oblasti. 

Politika SmVaK Ostrava udržuje dlouhodobě ceny vodného a stočného pod republikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat zákazníkům spolehlivě vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investuje v příštím roce do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 657 milionů korun, do oprav směřuje dalších 155 milionů korun.

Investiční plán pro příští rok počítá v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod s projekty za více než 237 milionů korun, opravy přesáhnou dalších 77 milionů korun. Probíhat budou také významné investiční akce na rekonstrukci vodovodních řadů v městech a obcích Moravskoslezského kraje, které dosáhnou hodnoty přesahující 225 milionů korun, na opravy je naplánováno dalších 46 milionů korun.
 

Více než 112 milionů korun budou představovat investice do páteřního systému zásobování pitnou vodou – Ostravského oblastního vodovodu. Na opravy je naplánováno dalších 26 milionů korun. Bude například pokračovat rekonstrukce strojně-technologického zařízení na Úpravně vody Nová Ves a zahájena bude rekonstrukce významného přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá nebo modernizace přívodového traktu u vodojemů v Bruzovicích, odkud směřuje voda na Frýdecko-Místecko a Havířovsko.