Veřejné zakázky SmVaK Ostrava a.s.

 

SmVaK Ostrava - Odběr kalů z ČOV 2018 - 2020 - Zadávací dokumentace

SmVaK Ostrava - Odběr kalů z ČOV 2018 - 2020 - Krycí list nabídky

SmVaK Ostrava - Odběr kalů z ČOV 2018 - 2020 - Smlouva o dílo

SmVaK Ostrava - Odběr kalů z ČOV 2018 - 2020 - Dotazy I

SmVaK Ostrava - Odběr kalů z ČOV 2018 - 2020 - Dotazy II