Valné hromady, informace pro akcionáře

Notářský zápis NZ 363-2018
Jméno dokumentu Datum
icon pdf Notářský zápis NZ 363-2018 15.06.2018
Zápis z řádné valné hromady konané dne 22.05.2018
Jméno dokumentu Datum
icon pdf ZÁPIS z řádné valné hromady 22.05.2018 06.06.2018
Přílohy k zápisu z řádné valné hromady konané dne 22.05.2018
Jméno dokumentu Datum
Příloha č. 1 - Pozvánka na řádnou VH 06.06.2018
Příloha č. 2 - Protinávrh usnesení k bodu 5 a 8 programu řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 3 - Přijetí usnesení o rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2017 06.06.2018
Příloha č. 4 - Listina přítomných 06.06.2018
Příloha č. 5 - Požadavek na vysvětlení č. 1 06.06.2018
Příloha č. 6 - Materiál k bodům 4., 5. a 8 pořadu jednání řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 7 - Požadavek na vysvětlení č. 2 06.06.2018
Příloha č. 8 - Požadavek na vysvětlení č. 3 06.06.2018
Příloha č. 9 - Požadavek na vysvětlení č. 4 06.06.2018
Příloha č. 10 - Žádost o vysvětlení č. 1 06.06.2018
Příloha č. 11 - Žádost o vysvětlení č. 2 06.06.2018
Příloha č. 12 - Požadavek na vysvětlení č. 5 06.06.2018
Příloha č. 13 - Požadavek na vysvětlení č. 6 06.06.2018
Příloha č. 14 - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období roku 2017 06.06.2018
Příloha č. 16 - Protest č. 1 06.06.2018
Příloha č. 17 - Protest č. 2 06.06.2018
Příloha č. 18 - Materiál k bodu 9 pořadu jednání řadné VH 06.06.2018
Příloha č. 19 - Požadavek na vysvětlení č. 7 06.06.2018
Příloha č. 20 - Materiál k bodu 10 pořadu jednání řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 21 - Materiál k bodu 11 pořadu jednání řadné VH 06.06.2018
Příloha č. 22 - Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 23 - Materiál k bodu 13. pořadu jednání řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 24 - Materiál k bodu 14. pořadu jednání řádné VH 06.06.2018
Příloha č. 25 - Žádost o zaslání fotokopie zápisu 06.06.2018
Příloha č. 26 - Usnesení valné hromady 06.06.2018