Valné hromady, informace pro akcionáře

Dokumentace pro korespondenční hlasování – valná hromada 25.05.2017
Jméno dokumentu Datum
Materiál k bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 4, 5 a 7 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 10 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 11 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 12 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 13 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 14 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Materiál k bodu 16 pořadu jednání řádné valné hromady 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 1 - schválení jednacího ma hlasovacího řádu 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 2 - schválení orgánů VH 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 3 - schválení zprávy představenstva, VZ, účetní závěrky a rozdělení zisku 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 4 - snížení základního kapitálu 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 5 - změna stanov společnosti 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 6 - jmenování členů výboru pro audit 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 7 - schválení smlouvy pro členy výboru pro audit 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 8 - volba člena představenstva 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 9 - schválení smlouvy pro člena představenstva 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 10 - volba členů dozorčí rady 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 11 - schválení smlouvy pro členy dozorčí rady 10.05.2017
Hlasovací lístek č. 12 - určení auditora 10.05.2017
Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 7 programu řádné valné hromady ze dne 11.05.2017 15.05.2017
Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 8 programu řádné valné hromady ze dne 11.05.2017 15.05.2017
Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 7 programu řádné valné hromady ze dne 16-5 16.05.2017
Protinávrh akcionáře Ing. Miroslava Franka k bodu 8 programu řádné valné hromady ze dne 16-5 16.05.2017
Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku 18.05.2017
Oznámení protinávrhů akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k protinávrhům 19.05.2017