Valné hromady, informace pro akcionáře

Notářský zápis č. N 418-2017 - Rozhodnutí VH 25.5.2017
Jméno dokumentu Datum
icon pdf Notářský zápis č. N 418-2017 - Rozhodnutí VH 25.5.2017 27.06.2017
Zápis z řádné valné hromady konané dne 25.05.2017
Jméno dokumentu Datum
icon pdf ZÁPIS z řádné valné hromady 25.05.2017 09.06.2017
Přílohy k zápisu z řádné valné hromady konané dne 25.05.2017
Jméno dokumentu Datum
příloha č. 1 - Listina přítomných 09.06.2017
příloha č. 2 - Protokol o usnášeníschopnosti 09.06.2017
příloha č. 3 - Protest č.1 09.06.2017
příloha č. 4 - Jednací a hlasovací řád 09.06.2017
Příloha č. 5 - Protest č. 2 09.06.2017
Příloha č. 6 - Požadavek na vysvětlení č.3 09.06.2017
příloha č. 7 - Požadavek na vysvětlení č. 4 09.06.2017
příloha č. 8 - Požadavek na vysvětlení č. 5 09.06.2017
příloha č. 9 - Požadavek na vysvětlení č. 6 09.06.2017
příloha č. 10 - Požadavek na vysvětlení č. 7 09.06.2017
příloha č. 11 - Výroční zpráva společnosti za účetní období 2016 09.06.2017
Příloha č. 12 - Výroční zpráva 2016 09.06.2017
Příloha č. 13 - Účetní závěrka 09.06.2017
příloha č. 14 - Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku 09.06.2017
Příloha č. 15 - Zpráva dozorčí rady 09.06.2017
Příloha č. 16 - Frank - protinávrh usnesení k bodu 7 09.06.2017
Příloha č. 17 - Protest č. 3 09.06.2017
příloha č. 18 - Protinávrh usnesení k bodu 8 09.06.2017
Příloha č. 19 - Požadavek na vysvětlení č.9 09.06.2017
příloha č. 20 - Protest č. 4 09.06.2017
příloha č. 21 - Návrh na změnu stanov v souvislosti se zřízením výboru pro audit 09.06.2017
příloha č. 22 - Protest č. 5 09.06.2017
Příloha č. 23 - Protest č. 6 09.06.2017
příloha č. 24 - Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit 09.06.2017
Příloha č. 25 - Protest č. 7 09.06.2017
Příloha č. 26 - Protest č. 8 09.06.2017
Příloha č. 27 - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 09.06.2017
Příloha č. 28 - Prostest č. 9 09.06.2017
Příloha č. 29 - Protest č. 10 09.06.2017
příloha č. 30 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 09.06.2017
příloha č. 31 - Protest č. 11 09.06.2017
Příloha č. 32 - Protest č. 12 09.06.2017