Tiskové zprávy

Zpět

Čtyři stovky lidí navštívily provozy SmVaK Ostrava

Úpravna vody v Podhradí u Vítkova a čtyři velké čistírny odpadních vod otevřely při oslavách Světového dne vody své brány veřejnosti. Děti i rodiče se seznámili s procesem výroby pitné vody a čištěním vody odpadní

Ostrava 26. 3. 2019 – Více než čtyři stovky návštěvníků (především rodin s dětmi) využily ojedinělé možnosti, kterou jim nabídla u příležitosti Světového dne vody společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Ta pro ně otevřela provozy čistíren odpadních vod v Opavě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku a úpravnu pitné vody v Podhradí u Vítkova. Akce probíhala za plného provozu a návštěvní kapacita byla v případě Úpravny vody Podhradí velice rychle beznadějně naplněna. I proto se rozhodla vodárenská společnost tento provoz otevřít ještě jednou v sobotu 30. března. I v tomto případě je již kapacita obsazena, společnost musí desítky dalších zájemců odmítnout a připravit pro ně nový termín v následujících měsících.

Úpravna vody Podhradí je s kapacitou 2700 litrů pitné vody za sekundu největším provozem svého druhu v Moravskoslezském kraji a kromě lokalit v něm zásobuje kvalitní pitnou vodou zdrojově pocházející z kaskády podjesenických nádrží Slezská Harta – Kružberk také významnou část Olomouckého kraje (Přerovsko, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou). Návštěvníci se dozvěděli, jakým způsobem je surová voda z údolních nádrží upravována předtím, než zamíří k odběratelům.

„Myslím, že významná část veřejnosti nemá jasnou představu o tom, co vše je potřeba udělat pro to, abychom si mohli z kohoutku pustit kvalitní pitnou vodu. Návštěvníkům jsme krok za krokem ukázali a vysvětlili vysoce technicky propracovaný proces úpravy surové vody na vodu pitnou,“ popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Návštěvníci všech čtyř čistíren odpadních vod v okresních městech Moravskoslezského kraje si měli možnost projít cestu vody, která přichází znečištěná do areálu, až po její vypuštění po vyčištění zpět do přírody. Zaměstnanci návštěvníkům vysvětlili, jak proces probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna zpět do přírody, podle platné legislativy splňovat.

Největší zájem byl o prohlídku čistírny odpadních vod v Opavě a Frýdku-Místku, slabší byl zájem v Karviné a Havířově.

Kromě exkurze s odborným výkladem byl v lokalitách čistíren odpadních vod přistaven kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Odborníci lidem předvedli, jakými technologiemi je vůz vybaven a jaké je jeho využití v praxi.

„Zároveň jsme lidem vysvětlovali, co do kanalizace nepatří a jaké problémy nám nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění přinášejí. Je to velký problém, který v provozech permanentně řešíme. Situace se i přes naši snahu veřejnost v tomto ohledu vzdělávat nijak nelepší.  Myslíme si, že je potřeba se zaměřit už na ty nejmenší, kterých byl mezi návštěvníky významný počet. Ti potom mohou ovlivňovat i dospělé, aby svých chováním nekomplikovali práci vodohospodářům, nepřispívali k technickým problémům na síti nebo v čistírnách a hlavně neškodili životnímu prostředí,“ popisuje ředitel kanalizací Jan Tlolka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světový den vody
 

  • Světový den vody byl ustaven na 22. března od roku 1993 Organizací spojených národů po jednání v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.
  • Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich ochranu.
  • Každým rokem je tomuto dni přiřazeno specifické téma. V roce 2019 to bylo Leaving no one behind – volně parafrázováno jako Voda pro všechny.