Tiskové zprávy

Zpět

87 milionů do kanalizací a čistíren na Karvinsku v roce 2019

Realizovány budou stavby s celkovými náklady přesahujícími 140 milionů korun. Některé budou letos dokončeny, jiné přejdou do následujícího roku

Ostrava 1. 2. 2019 – Finančně nejnáročnější investicí budou likvidace kanalizačních výustí v Doubravě a Petřvaldu, na které bude celkem vynaloženo přes 70 milionů korun, v letošním roce půjde podle plánu o více než 40 milionů a stavby budou dokončeny v roce 2020. Investice se dotknou čistíren odpadních vod v Orlové, Karviné, Českém Těšíně a Horních Bludovicích.

V Horních Bludovicích bude zahájeno rozšiřování čistírny odpadních vod, které bude dokončeno v roce 2020. „Současná kapacita čistírny je 350 ekvivalentních obyvatel. Současně evidujeme požadavky obyvatel i obce na napojování dalších domácností. Naší investicí, během níž kapacitu čistírny zdvojnásobíme, jdeme tomu trendu naproti,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.


V karvinském čistírenském provozu bude za téměř sedm milionů korun realizována stavba, díky níž dojde k využití tepelné energie ze stabilizovaného kalu. V Českém Těšíně bude za více než dva a půl milionu korun rekonstruována kotelna, jejíž vybavení ze sedmdesátých let je značně opotřebováno a nevykazuje účinnost nezbytnou pro efektivní provoz.
V Havířově bude v areálu čistírny odpadních vod modernizován za více než pět milionů korun rozvod technologické vody. V Orlové bude vybudováno stáčecí místo, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody. Díky tomu bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny.

 

V Havířově bude v koordinaci s modernizací vodovodních řadů rekonstruována také kanalizační sítě v Prostřední Suché v ulici Kpt. Jasioka, v Novém Bohumíně v Čáslavské ulici nebo v Bludovicích v Rodinné ulici, kde v rodinné zástavbě zkapacitníme a zmodernizujeme kanalizační sítě a související infrastrukturu.
V sousední Horní Suché v Konečné ulici bude v koordinaci s projektem v rámci zahlazování následků hornické činnosti vyměněno více než 150 metrů kanalizačních stok a související infrastruktury (revizní šachty), které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.


„V Českém Těšíně projde za šest milionů kvůli nevyhovujícímu stavu k modernizaci kanalizační infrastruktury v ulicích Studentská a Akátová. Rekonstrukce 250 metrů stoky proběhne bezvýkopovou technologií, kdy bude do stávajícího profilu zatažena samonosná inverzní vložka, vyměněny budou také atypické revizní šachty,“ vysvětluje Tlolka.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz