SmVaK a udržitelný rozvoj 

Činnost společnosti vzhledem k jejímu zaměření ovlivňuje velkou většinu obyvatel regionu, ať již jako zákazníky při odběru pitné vody nebo odvádění vody použité, zaměstnance firmy nebo dodavatele materiálu, technologií a služeb.

SmVaK Ostrava jsou s více než 850 zaměstnanci významným zaměstnavatelem regionu, vzhledem k tomu, že ročně investují do obnovy vodohospodářské infrastruktury zhruba půl miliardy korun, dávají zprostředkovaně práci dalším stovkám lidí v dodavatelských firmách, které se podílejí na stavební činnosti.

SmVaK Ostrava si proto uvědomují svou odpovědnost za region, v němž vyvíjí svou aktivitu. Koncept společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je nedílnou součástí jejího fungování, prochází všemi oblastmi aktivit a stojí na čtyřech základních pilířích, jimiž je Způsob řízení (Corporate Governance), Lidé, Životní prostředí a Region.