Čistírna odpadních vod Hlavnice

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Hlavnici je vybavena dvěma paralelními biologickými linkami. Během investice v roce 2016 byla vybavena druhá biologická linka potřebnou technologií, jako jsou ponorné míchadlo, aerační elementy, dmýchadla nebo sonda k měření rozpuštěného kyslíku. Zároveň byla provedena sanace stavební části biologické linky, úprava dosazovací nádrže a rekonstrukce elektroinstalace. Investice dosáhla 1,6 milionu korun. Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 1990, předchozí poslední rekonstrukcí prošla v roce 2005. Je projektována pro 1700 ekvivalentních obyvatel.