Potrubí a tvarovky - vodovody

Dále uvedený sortiment obsahuje výrobky nejčastěji používané při výstavbě vodovodních řadů. V případě potřeby řešit části stavby pomocí materiálů nezahrnutých v uvedeném sortimentu, bude řešení s použitím jiných materiálů konzultováno s dále uvedenými dodavateli příslušných materiálů a odsouhlaseno s příslušným zaměstnancem oddělení vodovodů SmVaK Ostrava a.s.

Sortiment materiálu pro pitnou vodu

Potrubí z tvárné litiny a tvarovky

Dodavatel: PCV ALFA s.r.o.
E-mail: obchod@pcvalfa.cz
Tel.: 596 237 498; 596 237 940
Fax.: 596 238 970
Platnost dodávek: od 1.3.2019 do 28.2.2020
 
Specifikace dodávek:

Plastové potrubní systémy

PE potrubí a tvarovky

Dodavatel: PCV ALFA s.r.o.
E-mail: obchod@pcvalfa.cz
Tel.: 596 237 498; 596 237 940
Fax.: 596 238 970
Platnost dodávek: Od 1.3.2019 do 28.2.2020

Armatury pro vodovodní řady (včetně zemních souprav a poklopů)

 
Platnost dodávek: Od 1.3.2019 do 28.2.2020
Dodavatel: Tran-Sig-Ma (uzávěry, hydranty, zemní soupravy)
E-mail: olomouc@tran-sig-ma.cz
Tel.: 602 390 711, 602 582 779
Fax.: 585 312 925
 
Dodavatel: HECKL s.r.o. (poklopy pevné)
E-mail: michal.woloczij@heckl.cz 
Tel.: 596 748 188
Fax.: 420 571 757 900
 
Dodavatel: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. (poklopy teleskopické)
E-mail: prodej@hawle.cz
Tel.: 602 346 594
Fax.: 241 003 333