Nabídka odprodeje

Odprodej technologického zařízení kalolisu z Úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Více informací se dozvíte zde.