Orgány společnosti


Management

Generální ředitel – Anatol Pšenička
Ekonomická ředitelka – Halina Studničková
Ředitel Ostravského oblastního vodovodu – Jiří Komínek
Ředitel vodovodů – Milan Koníř
Ředitel kanalizací – Jan Tlolka
Technický ředitel – Martin Veselý
Organizačně-správní ředitel – Petr Šváb

Představenstvo

Předseda představenstva – Félix Parra Mediavilla
1. místopředseda – Luis Francisco De Lope Alonso
2. místopředseda – Guillermo Moya García-Renedo
3. místopředseda – Miroslav Kyncl

Členové
Isidoro Antonio Marbán Fernández
Fernando Flores Gavala
José María Álvarez Oblanca
Luis Carrero Bosch
Mark Muller Aguirre
Francisco José Araque Padilla
Václav Holeček
Věra Palková
Ladislav Šincl
Miroslav Šrámek
Zdeněk Trejbal

Dozorčí rada

Předseda – Lukáš Ženatý

Členové
Pedro Miñarro Perete
Lenka Kolářová
Zbyněk Skyba
Bohuslav Majer
Markéta Rosmarinová
Roman Gúber
Raúl Martí Segura
Tomáš Navrátil
Jan Malík
René Chrobok

Výbor pro audit

Výbor pro audit pro audit byl zřízena valnou hromadou společnosti konanou dne 25. 5. 2017, a to změnou stanov jako další orgán společnosti.
Má 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada, funkční období jednotlivých členů je čtyřleté.

 

Předseda - Ing. Petr Šobotník, narozen 16. 5.1954, bytem Jeseniova 2861/46, Praha 3, člen Výboru pro audit od 25. 5. 2017, předseda od 8. 6. 2017
Místopředseda - Ing. Otakar Hora, CSc, narozen 4. 3.1960, bytem Věžická 2445, Praha 9, člen Výboru pro audit od 25. 5. 2017, místopředseda od 8. 6. 2017

Členka - prof. Dr. Ing. Renáta Hótová, nar. 19. 3. 1965, bytem Husitská 1865, Rychvald, členka Výboru pro audit od 25. 5. 2017