Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné respektovat přísná hygienická pravidla, mít zakryté dýchací cesty rouškou a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Efektivnější a rychlejší vyřízení požadavku na bezplatné zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
26. 08. 2020
Ostrava 26. 8. 2020 – V plném proudu je v Havířově několik staveb, které modernizují infrastrukturu pro dodávky kvalitní pitné vody ve městě. Zhruba 3120 metrů nového vodovodního potrubí a příslušející infrastruktury získá v letošním roce Havířov díky několika investičním projektům, které ve městě realizují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
article icon
14. 08. 2020
Ostrava 14. 8. 2020 – 11 milionů korun směřuje do kalového hospodářství, za šest milionů je modernizována kogenerační jednotka využívající plyn z čistírenského kalu pro výrobu elektřiny a tepla. Do konce prázdnin by měla skončit rekonstrukce odvodňování kalu, která byla zahájena na podzim loňského roku. Ve stejném termínu bude dokončena výměna původní méně výkonné kogenerační jednotky za nové zařízení.
article icon
13. 08. 2020
Vyšlo letní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava. S ohledem na aktuální situaci u nás, ale i v Evropě a ve světě se několik materiálů věnuje problematice koronaviru a jejímu dopadu na činnost nejvýznamnější vodárenské společnosti v moravskoslezském regionu. Ostatně rozhovor s generálním ředitelem Anatolem Pšeničkou se danému tématu logicky také nemůže vyhnout. Interview je ale tematicky výrazně širší, když zmiňuje...