Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

13. 06. 2019
Na celý den byla odstavena úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí procházející...
12. 06. 2019
Ještě šestkrát si před koncem školního roku žáci zahrají programy o významu vody pro člověka...
06. 06. 2019
11. a 12. 6. bude odstavena úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí...