Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

15. 09. 2017
Ukončení zásobování vojenského újezdu Libavá a Města Libavá pitnou vodou z SmVaK Ostrava...
05. 09. 2017
Kromě obnovy vodovodních sítí zaměřuje SmVaK Ostrava svou investiční pozornost v systému...
24. 08. 2017
S koncem letních prázdnin bude v Havířově a Karviné zmodernizováno 1275 metrů...