Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

17. 07. 2017
Díky projektu za více než 10 milionů korun bude na rozšířenou čistírnu možné v případě...
12. 07. 2017
Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy prochází...
30. 06. 2017
V červenci je to dvacet let od katastrofálních povodní, které zasáhly povodí Odry a Moravy...