Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

19. 10. 2017
Náklady na akci přesáhnou devět milionů korun. Díky výměně 876 metrů potrubí nebude...
10. 10. 2017
P ro odvedení usazených sedimentů z potrubí s průměrem 1600 milimetrů se...
06. 10. 2017
Přesně v pět hodin a dvacet minut 6. října 1892 přitekla první voda z Bernartic nad...