Upozornění: V souvislosti se změnou výše vodného a stočného od 1. ledna 2018 Vám umožňujeme nahlásit stav vodoměru k 31. prosinci 2017, od něhož bude změna ceny uplatněna. K nahlášení tohoto stavu můžete použít formulář na těchto stránkách  pod ikonou Odečty vodoměrů, nebo v sekci Nabídka služeb. Napsat můžete také email na adresu callcentrum@smvak.cz  do 8. ledna 2018.

Upozornění: Provozní doba  o vánočních svátcích a na konci roku - Provozní doba zákaznických center a oddělení vyjadřování bude v období vánočních svátků a konce roku 2017 následující: 22. 12. – 8-12, 27. - 29. 12. – zavřeno; 2. 1.  – 8-12 (obchodní místo v Třinci bude zavřeno). Děkujeme za pochopení.

Upozornění: Provozní doba bezplatné zákaznické linky 800 292 400 bude v průběhu Vánoc a do konce roku upravena takto: 22. 12. bude linka v provozu v době  7:30 - 15:00, v období 27. - 29. 12. pak v době 7:30 - 15:00. 

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

18. 12. 2017
Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava dotéká celoročně velké množství látek a předmětů,...
14. 12. 2017
Více než 91 % domácností vnímá dodávanou pitnou vodu jako kvalitní, 90 % respondentů hodnotí...
12. 12. 2017
Vážení odběratelé,   provozní doba zákaznických center Severomoravských vodovodů a...