Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

17. 04. 2019
Pro letošní rok jsou připraveny ve Štramberku tři významné stavby. Do modernizace čistírny...
05. 04. 2019
SmVaK Ostrava plošnou deratizací zabezpečují 1888 kilometrů provozované kanalizační sítě proti...
26. 03. 2019
Úpravna vody v Podhradí u Vítkova a čtyři velké čistírny odpadních vod otevřely při oslavách...