Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

17. 10. 2018
Výměna vodovodního potrubí bude stát více než 10 milionů korun. Přinese větší komfort...
12. 10. 2018
Slavíme 60 let Ostravského oblastního vodovodu! Při této příležitosti otevírají...
12. 10. 2018
20. prosince 1958 přitekla první vody z Úpravny vody Podhradí do vodojemů v Ostravě...