Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

13. 02. 2020
3,98 GWh elektřiny vyrobilo v roce 2019 sedm malých vodních elektráren v areálech...
06. 02. 2020
Letos budou probíhat stavby s celkovými náklady 120 milionů korun. Finančně...
06. 02. 2020
Realizovány budou stavby s celkovými náklady přesahujícími 120 milionů korun. Některé...