Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

14. 06. 2018
Šest areálů čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava má nové osvětlení. Investice má pozitivní...
07. 06. 2018
V lokalitě bude vybudována dešťová zdrž důležitá pro zachytávání vody při přívalových...
05. 06. 2018
Několik pořadů týkajících se problematiky vody a naší společnosti přinesla v uplynulém...