Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

article icon
14. 08. 2020
Ostrava 14. 8. 2020 – 11 milionů korun směřuje do kalového hospodářství, za šest milionů je modernizována kogenerační jednotka využívající plyn z čistírenského kalu pro výrobu elektřiny a tepla. Do konce prázdnin by měla skončit rekonstrukce odvodňování kalu, která byla zahájena na podzim loňského roku. Ve stejném termínu bude dokončena výměna původní méně výkonné kogenerační jednotky za nové zařízení.
article icon
13. 08. 2020
Vyšlo letní číslo čtvrtletníku společnosti SmVaK Ostrava. S ohledem na aktuální situaci u nás, ale i v Evropě a ve světě se několik materiálů věnuje problematice koronaviru a jejímu dopadu na činnost nejvýznamnější vodárenské společnosti v moravskoslezském regionu. Ostatně rozhovor s generálním ředitelem Anatolem Pšeničkou se danému tématu logicky také nemůže vyhnout. Interview je ale tematicky výrazně širší, když zmiňuje...
article icon
12. 08. 2020
I přes nepříznivé podmínky letošního roku pokračoval pobočný spolek Matice Slezské v Hradci nad Moravicí díky podpoře v grantovém programu naší společnosti pro motivované zaměstnance Plaveme v tom spolu v úpravách odpočívadel, studánek a pamětních míst v okolí města. „Na začátku dubna byly dokončeny poslední práce na studánce Lůžkovec v údolí Bukovinského potoka za Žimrovicemi úpravou okolí pramene, instalací lavičky a...