Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

15. 01. 2019
Nejvíce prostředků, přes 36 milionů korun, poputuje do pokračování rekonstrukce největší...
20. 12. 2018
Přesně před 60 lety byla dopravena první voda z Úpravny vody Podhradí do vodojemů...
13. 12. 2018
Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava přitéká dlouhodobě velké množství látek a předmětů,...