Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Více než 100 milionů investic do vodárenství na Novojičínsku

Více než 70 milionů korun bude směřovat do zajištění dodávek pitné vody, zhruba 30 milionů do odvádění a čištění vody odpadní

 

Ostrava 26. 2. 2019 – Významnou rekonstrukcí projdou vodovodní řady a navazující infrastruktura ve Fulneku, Štramberku, Kopřivnici – Lubině, Bartošovicích nad Odrou, nebo Novém i Starém Jičíně. Prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí v Novém Jičíně a Frenštátu pod Radhoštěm nebo čistíren odpadních vod ve Štramberku – Kanadě a Kopřivnici.

Finančně nejnáročnější investicí na Novojičínsku bude modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Kopřivnici bude dokončena rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení jsou následkem provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány.

V oblasti kanalizačních sítí je nejvýznamnější připravovanou akcí rekonstrukce stoky a související infrastruktury v délce 420 metrů v Máchově ulici v Novém Jičíně za téměř 16 milionů korun. Zahájení stavby bude koordinováno s modernizací vodovodu v dané lokalitě, ale především s rekonstrukcí místní komunikace, kterou plánuje město.

V Novém Jičíně je plánována také oprava 120 metrů stoky a související odlehčovací komory v ulici Jugoslávská za více než 3,5 milionu korun. Její nevyhovující technický stav je dán především umístěním v nezpevněném břehu vodního toku (Jičínky).
Zahájena bude také rekonstrukce kanalizace v ulici Dolní ve Frenštátu pod Radhoštěm.

„Řada významných staveb se připravuje také v oblasti dodávek pitné vody. Například ve Štramberku v ulici Drážné bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. Ve Štramberku bude také sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.


V souvislosti s plánovanou opravou místních komunikací městem a kvůli stížnostem na nevyhovující kvalitu vody bude vyměněno 1286 metrů ocelových a litinových řadů ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní. Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by mělo být proinvestováno více než devět milionů.

V části Starého Jičína Vlčnov bude modernizováno 1040 metrů ocelového a litinového potrubí z konce čtyřicátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny. Současný řad vykazuje vysokou vrstvu vnitřní inkrustace, nevyhovující tlakové poměry a zvýšenou poruchovost. Stavba proběhne v koordinaci s opravou místních komunikací obcí.

V Novém Jičíně budou modernizovány vodovodní řady v ulici Generála Hladi a v ulici Máchova – zde v koordinaci s městem, které zde plánuje opravu místní komunikace, budeme rekonstruovat i kanalizaci.

V kopřivnické části Lubina bude vyměněn ocelový vodovodní řad s průměrem 500 milimetrů v délce téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny. Důvodem výměny je jednak technický stav vodovodu, ale také záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií.  Náklady přesáhnou deset milionů korun.

V Bartošovicích nad Odrou bude za více než pět milionů korun modernizováno téměř 900 metrů litinového potrubí z počátku sedmdesátých let vykazující vysokou poruchovost.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz