Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Vánoční koncert v Havířově

Na druhý vánoční svátek se rozezněl kostel svaté Anny v Havířově nejen vánočními melodiemi. Po listopadovém koncertu duchovní hudby zde uspořádal ženský pěvecký sbor Cantocorum pod vedením vedoucího střediska ČOV Havířov Vítězslava Soukupa Vánoční koncert.

Jako hosté vystoupili například pěvecký sbor Cantabo Orlová pod vedením sbormistryně a bývalé členky sboru Canticorum Markéty Kubicové, koncertem provázel a několik skladeb zazpíval absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a student Janáčkovy akademie múzických umění Rastislav Šiřila, na trubku zahrál Jiří Soukup, zazpívala Karolína Plawná, na housle hrála Adéla Pilariková, na varhany Anežka Matoušková a na flétnu Anna Kolářová.

Kostel byl jako obvykle při vystoupení tohoto hudebního tělesa a jeho hostů zcela naplněn. Nechyběli jako tradičně ani zaměstnanci SmVaK Ostrava. Vánoční atmosféru dokreslilo úvodní slovo místního kaplana Jiřího Klose.

Tím, že je vstupné na akci dobrovolné, je koncert přístupný všem skupinám obyvatel. Do kostela se tak vměstná více než dvě stě návštěvníků. Veškeré informace o souboru naleznete na www.sbor-canticorum.cz.


Koncert se uskutečnil také díky podpoře SmVaK Ostrava v programu pro motivované zaměstnance Plaveme v tom spolu! „Jsme sbor zpívajících nadšenců všech věkových kategorií a hledáme zpěvačky do sopránu a také altu. Pokud máte chuť věnovat svůj volný čas zpívání a nepostrádáte hudební sluch, rádi vás přivítáme mezi námi. Není nutná žádná předchozí profesionální příprava nebo znalost not. Co ale nutné je, je chuť se zpěvu ve volném čase věnovat, hudební sluch a volný čas v úterý od šesti hodin večer, kdy zkoušíme v Havířově v Kulturním domě Petra Bezruče. Přijďte se na nás podívat a třeba se k nám přidáte,“ říká sbormistr Vítězslav Soukup.