Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Strom života a Planeta Oxidan finišují před prázdninami

Ještě šestkrát si před koncem školního roku žáci zahrají programy o významu vody pro člověka a přírodu vytvořené SmVaK Ostrava a experty na inovativní vzdělávání ze spolku EduLudus

 

Ostrava 12. 6. 2019 – V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života. Od té doby se hra dočkala zhruba 200 realizací a zúčastnilo se jí více než 3000 žáků pátých až sedmých tříd. Jen v druhém pololetí právě končícího školního roku se zapojí více než 1000 dětí.
Na začátku letošního roku přišla vodárenská společnost s další variantou pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia. Ta výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. Planetu Oxidan si v končícím pololetí školního roku zahraje zhruba 250 dětí, které si uvědomí, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.

Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Jen za druhé pololetí letošního školního roku vyjede tým animátorů do základních škol v kraji čtyřicetkrát.

Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, takže navenek jako výuka vlastně ani nepůsobí.

 „3000 žáků se nemusí jevit na první pohled jako ohromující číslo, ale je třeba si uvědomit, že s každou zúčastněnou třídou se pracuje zážitkově celý vyučovací den. Jdeme do hloubky a kromě racionality působíme výrazně na emoční stránku vnímání. Jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta k tomu, aby si děti odnesly z programu co nejvíce. Nemyslíme si totiž, že je efektivní přivést na jednu hodinu do tělocvičny stovky dětí, pustit jim vzdělávací film, a odškrtnout si, že jsme úkol i cíl splnili,“ vysvětluje Josef Kundrát ze spolku EduLudus.

V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný školní rok beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz).

„Pro nás je zásadní, že kromě nových poznatků o chemických a fyzikálních vlastnostech vody si děti z obou programů odnesou také dovednosti důležité pro jejich budoucí život v interpersonálních vztazích. Ve Stromu života například dospějí k tomu, že jedině když se soupeření změní ve spolupráci, je možné zachránit vodní zdroje na planetě. V Planetě Oxidan zase přicházejí na scénu aspekty, které často hrají roli v tom, proč lidé životní prostředí ničí – hamižnost, peníze, dezinformace, manipulace veřejností. V důsledku toho musí žáci řešit zapeklité situace spočívající ve znečištění a snižování dostupnosti použitelné vody. Jen když budou úspěšní, dokážou zajistit přežití lidstva a celé planety,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz