Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Filadelfia: Léto v Dolní Lomné také díky vodařům

Loni vybudoval Klub mladých Filadelfia vlastní táborovou základnu v Dolní Lomné poblíž úpravny vody SmVaK Ostrava. Letos nabízela celé léto zázemí pro mladé táborníky

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2019 byl úspěšný českotěšínský Klub mladých Filadelfia s žádostí v grantovém programu pro aktivní zaměstnance Plaveme v tom spolu! I tentokrát to byla zásluha Marka Hlawiczky ze Střediska kanalizačních sítí Českých Těšín, který až do loňského roku v klubu působil jako tajemník. Aktuálně v něm nadále aktivně pracuje a je neformálním správcem tábořiště vybudovaného také díky pomoci svého zaměstnavatele. „Prakticky pomáhám při organizaci táborových pobytů. Mám na starosti technické zabezpečení základny od její přípravy na sezónu, přes její demontáž až po uskladnění vybavení na konci. Starám se také o její perfektní stav během sezóny podle aktuálních potřeb dětí i vedoucích,“ popisuje Hlawiczka.


Tábořiště poblíž úpravny

Tábořiště, vloni vybudované, letos sloužilo nejen pro tábory organizované spolkem, ale také pro akce pořádané dalšími partnerskými organizacemi. Díky tomu bylo v plném provozu měsíc a půl v kuse.

Klub se totiž po letech, kdy využíval pro tábory základnu spolupracující organizace z Opavy, rozhodl k odvážnému kroku spočívajícímu ve vybudování vlastní základny v Dolní Lomné na pozemku, který se podařilo najít shodou okolností v blízkosti úpravny vody SmVaK Ostrava. Úkolem bylo vybudovat nové tábořiště tak, aby se letní tábory v roce 2018 už mohly konat na novém místě. To se loni podařilo a v letošním roce tak bylo na co navazovat.

Táborovou základnu tvoří také díky příspěvku vodárenské společnosti dobře vybavená polní kuchyň, jídelna, 25 stanů s podsadou, polní sociální zařízení a polní sprcha. 
 

Tři letní, dva příměstské tábory

V nově vybudované táborové základně v Dolní Lomné uspořádal klub v létě tři tábory pro více než 100 dětí. Červencový tábor pro rodiče s dětmi s účastí 24 dospělých a 21 dětí měl motto S Tebou mě baví svět! Letní stanový tábor pro mládež ve věku 12-16 let se nesl v duchu motta Ztraceni a zúčastnilo se ho 45 dětí. Mladší děti ve věku 9-12 let se vydaly Po stopách ztraceného města. Bylo jich u toho také 45.
V Českém Těšíně byly v létě zorganizovány také dva příměstské tábory. První pro více než 30 předškoláků měl téma Královská škola aneb rytíři a princezny v akci. Děti prvního stupně základních škol vyrazily za programem s pokřikem Hurá do Afriky! Účastnilo se jich 37.
Celkově se všech prázdninových aktivit zúčastnilo více než 200 dětí, zapojilo se více než 60 dobrovolníků.
S finanční pomocí SmVaK Ostrava a města Český Těšín mohla Filadelfia v letošním roce zakoupit dvě celonerezové várnice na čaj, matrace do stanů s podsadou, velký vojenský stan, který byl využit pro aktivity s dětmi při nepřízni počasí.

O Klubu mladých Filadelfia 
Svou činnost neoficiálně zahájil v roce 1997 dobrovolnickým zorganizováním anglického kempu pro mladé. O dva roky později vzniklo stejnojmenné občanské sdružení. To kromě Českého Těšína začalo působit také v Karviné. Základnou je sbor Církve bratrské Český Těšín, ale členy klubu jsou i lidé mimo církev – například kamarádi a známí mladých křesťanů. Aktivit se v šesti klubech účastní více než 220 dětí a mladých lidí.