Zákaznická centra SmVaK Ostrava a oddělení vyjadřování jsou opět otevřeny pro veřejnost. Je nezbytné repektovat přísná hygienická pravidla a čas návštěvy si zarezervovat zde.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

Dodávky zajištěny i při odstávce největší úpravny vody v Beskydech

11. a 12. 6. bude odstavena úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí procházející modernizací za 125 milionů. SmVaK Ostrava dokáží zajistit dodávky do 60 zásobovaných města obcí

Ostrava 6. 6. 2019 – Loni odstartovala významná modernizace technologické části úpravny a automatizovaného systému řízení, která skončí v roce 2020. Během ní dojde k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých technologických celků včetně automatů řídících její provoz. Hotovo by mělo být v roce 2020.

Úpravnu během modernizace čekají tři kompletní odstávky. První z nich s trváním 24 hodin proběhne 11. - 12. června. Díky unikátnosti páteřního systému Ostravského oblastního vodovodu a řadě provozních opatření na síti odběratelé tuto skutečnost nijak nezaznamenají. 
 

„Během významné rekonstrukce, která právě probíhá, bude mimo jiné vyměněn přítokový trakt surové vody. Ta do úpravny směřuje z výše ležící údolní nádrže Šance. Vyměníme také stávající malou vodní elektrárnu za výkonnější a efektivnější zařízení. V důsledku toho budeme muset několikrát úpravnu vody odstavit z provozu,“ popisuje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Během odstávky bude na stávajícím přítokovém potrubí s profilem 1000 milimetrů demontována část, která slouží pro provoz malé vodní elektrárny. Ta bude nahrazena atypickým potrubím, které následně umožní provoz úpravny na obtokovou větev do té doby, než bude instalována nová malá vodní elektrárna.
 

Během rozsáhlé výluky budou zprovozněny dvě záložní čerpací stanice - v Lískovci u Frýdku-Místku a v Bašce. „Čerpací stanici v Bašce, která během běžného provozu slouží jako záložní a není v provozu, budeme napájet elektrickým proudem z mobilního dieselagregátu. Některá spotřebiště běžně zásobovaná z Nové Vsi budou odebírat vodu z naší druhé největší úpravny v Beskydech ve Vyšních Lhotách. Tam upravujeme vodu z údolní nádrže Morávka. Vzhledem k dalším přijatým opatřením v systému Ostravského oblastního vodovodu, jako je například doplnění všech potřebných vodojemů na maximální hladinu, očekáváme, že se výluka nijak negativně nedotkne našich odběratelů. Ostatně na provozní úrovni jsme si plánovaná opatření odzkoušeli v týdenním předstihu,“ popisuje Komínek.

Po ukončení výluky budou prováděny jednotlivé kroky stavebních a technologických úprav přítokového traktu. V  září jsou plánovány dvě obdobně náročné výluky směřující ke zprovoznění nové technologie.

„Úpravna vody v Nové Vsi je dobrým příkladem toho, že přistupujeme k obnově vodárenské infrastruktury v našem regionu odpovědně. Za zhruba 50 milionů korun jsme zde v uplynulých letech zmodernizovali kalové hospodářství. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na zpracování kalu, nové technologie zmenšily dopady jeho odvodňování na životní prostředí. Aktuálně probíhající stavba bude zásadní modernizací v historii úpravny také s ohledem na implementaci nejmodernějších, dnes bychom módně řekli  smart technologií do procesu úpravy pitné vody. Několik milionů korun letos investujeme také do rekonstrukce stavební části úpravny, která tak kromě nové lidem skryté technologie získá i nový vzhled navenek,“ popisuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Doplňující informace pro editory

Start rozsáhlé modernizace v roce 2018

V polovině loňského roku byla zahájena v Úpravně vody Nová Ves stavba, během níž budou vyměněny technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň bude instalován nový automatizovaný systém řízení. To vše s využitím nejmodernějších prvků a systémů. „Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální dispečink společnosti. Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově sledovat, ale také ovládat,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
 

Vymění se také technologie srdce úpravny - 12 otevřených pískových rychlofiltrů. „Zmodernizujeme odtokovou regulaci vody z filtrů, ultrazvukovými snímači budeme měřit hladinu vody ve filtrech, filtry osadíme novými zákaloměry, u filtrů budou instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahradí stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody budou z nerezu,“ popisuje Komínek.

Vyměněna budou také čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhnou také stavební úpravy vnitřních prostor. „Vybudujeme také kompletně nové chlorové hospodářství a nahradíme staré výrobní jednotky oxidu chloričitého za nové, nahrazena bude také stávající malá vodní elektrárna s dvěma generátory o výkonu 200 kW na jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 465 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ upřesňuje Komínek.

Po dokončení rekonstrukce bude systém řízení provozu úpravny na špičkové úrovni odpovídající stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Technologické celky budou nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

Úpravna vody Nová Ves je druhou největší úpravnou pitné vody společnosti SmVaK Ostrava. Má výrobní kapacitu až 2 200 litrů za sekundu a zásobuje pitnou vodou obce a města na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku. Voda z ní směřuje také do polského města Jastrzębie – Zdrój.

Etapizace stavby

  • Stavba byla zahájena na jaře 2018 s předpokládaným ukončením v prvním pololetí roku 2020.
  • 2018 - výměna čerpadel AT stanice, výměna technologie dávkování chloru a oxidu chloričitého, zahájena postupná výměna potrubí a armatur filtračních jednotek vždy po trojici filtrů, která bude pokračovat až do ukončení v roce 2020.
  • 2019 - obměna stávajících čerpadel v čerpací stanici pro vodojem Čeladná, náhrada stávajících dvou soustrojí malé vodní elektrárny za jedno nové soustrojí.
  • 2020 - výměna potrubí a armatur posledních tří filtračních jednotek.
  • Při rekonstrukcích provozních celků budou současně provedeny související stavební a elektropráce a napojení jednotlivých PLC automatů do nového systému ASŘ.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz