Vážení zákazníci,
dne 23. 7. 2019 bude z provozních důvodů uzavřeno zákaznické centrum SmVaK Ostrava v Ostravě - Mariánských Horách.
Ostatní zákaznická centra a obchodní místa naší společnosti budou otevřena standardně.
Za případné komplikace se Vám omlouváme a budeme připraveni řešit Vaše požadavky v dalších dnech. 

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

700 metrů modernizovaného vodovodu ve Staříči

Téměř 4,5 milionu korun si vyžádala výměna 707 metrů polyetylenového potrubí s vysokou četností poruch

Ostrava 25. 6. 2019 – Na konci jara skončila v dolní části obce Staříč na Frýdecko-Místecku stavba, díky níž mají obyvatelé nový polyetylenový vodovod. Původní vodovodní řad ze stejného materiálu z počátku sedmdesátých let minulého století vykazoval vysokou četnost poruch, k nimž docházelo především v důsledku toho, že při jeho pokládce v minulosti nebyly dodržovány správné technologické postupy a stavební kázeň.

Zajímavostí je především to, že s ohledem na stísněné poměry v obecní zástavbě a snahu minimalizovat vstupy na soukromé pozemky, byla dominantní část stavby – 633 metrů – prováděna bezvýkopovou metodou berstlining. Při jejím použití je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u kterého přitom dochází k jeho destrukci. Není pak nutné zasahovat do povrchu a omezovat občany. Metoda je rychlejší, ekonomičtější, ohleduplnější k životnímu prostředí a bere větší ohled na kvalitu života v dané lokalitě.


Součástí stavby byla také výměna 35 plastových vodovodních přípojek, oprava jedné armaturní šachty spočívající ve výměně jejího vystrojení a sanaci stavební části, jedna armaturní šachta byla kvůli nepotřebnosti zrušena.