Zákaznická centra, obchodní místa, oddělení vyjadřování a pokladna jsou do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Neprobíhá ani prodej materiálu fyzickým osobám ve skladu ve Frýdku-Místku. Více informací o možnosti vyřídit požadavky bez nutnosti fyzické návštěvy najdete zde.

Rychlejší vyřízení požadavku na zákaznické lince v odpoledních a večerních hodinách. Více informací zde

 

 

 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Naše společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu
severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Zpět

12. a 13. 11. 2019: Sdílené vývozy žump a septiků. Nový Jičín, Bílovec a okolí!

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování.

SmVaK Ostrava připravily flexibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem v lokalitách v Moravskoslezském kraji, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Další z řady tras, na které rozdělily SmVaK Ostrava region, v němž působí, je Nový Jičín, Bílovec a okolí (Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Bernartice nad Odrou, Libhošť, Starý Jičín, Mořkov, Hostašovice, Bílovec, Velké Albrechtice, Bravantice, Slatina, Bítov). Více o jednotlivých lokalitách a orientačních cenách najdete zde a zde.

Nový systém dává svozům přehlednější formu, jasnou strukturu a možnost lepšího plánování. V případě sdílených vývozů je pro lidi také levnější, protože ušetří náklady na dopravu, kdy se cesta kanalizačního vozu rozpočítá mezi více lidí na jednou v případě, že je to technicky možné.