Ochrana osobních údajů – základní informace

Dne 25. května 2018 nastane účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nařízení je široké veřejnosti známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation)a představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Obecné nařízení je přímo použitelné pro aplikaci v jednotlivých členských státech Unie.  

Úkolem pro společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, stejně jako všechny další instituce a podnikatelské subjekty, je provést zmapování všech procesů, při kterých dochází ke kontaktu s osobními údaji fyzických osob a zabezpečit jejich ochranu tak, jak nařízení ukládá. 

Kromě toho je v našem právním řádu stále ochrana osobních údajů upravena v zákoně číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle nějž jsme ochranu osobních údajů všech subjektů i osob zajišťovali.  

V současné době vrcholí příprava na dobu po 25. 5. 2018 a v této sekci internetových stránek budeme postupně zveřejňovat vše potřebné pro orientaci a informovanost v této oblasti.