Měření průtoku odpadních vod a kontrola kanalizačních přípojek

Nabízíme služby spojené s měřením průtoku odpadních vod v kanalizaci a kontrolou kanalizačních přípojek.
 

Měření průtoku odpadních vod

Prostřednictvím mobilních průtokoměrů Sigma 950 a souvisejících komponentů jsme připraveni nabídnout tyto služby:

  • měření a monitoring průtoku vody v otevřených profilech (žlaby, měrné profily)
  • měření a monitoring průtoku vody v uzavřených profilech (potrubí v profilech DN 200 - DN 1000)
  • uchycení měřicí sondy pomocí rozpínacích pásů bez narušení konstrukce měrného profilu
  • rozsah monitoringu průtoku dle požadavku zákazníka (např. týdenní)
  • vyhotovení zprávy z monitoringu průtoku dle požadavku zákazníka

Kontrola kanalizačních přípojek

Pomocí výrobníku inertní (nezávadné) mlhy a souvisejících zařízení nabízíme kontrolu kanalizačních přípojek napojených na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu v tomto rozsahu:

  • kontrola kanalizační přípojky od nemovitosti z hlediska napojení nežádoucích (srážkových, balastních) vod > zaústění okapů ze střech a jiných odvodněných ploch (dvorní vpusti atd.).
  • vyhotovení zprávy z kontroly kanalizační přípojky, včetně fotodokumentace

Kontakt:

  • e-mail: jan.svrcek@smvak.cz