Aktuality

Zpět

Obnova studánek díky vodárenské společnosti

I přes nepříznivé podmínky letošního roku pokračoval pobočný spolek Matice Slezské v Hradci nad Moravicí díky podpoře v grantovém programu naší společnosti pro motivované zaměstnance Plaveme v tom spolu v úpravách odpočívadel, studánek a pamětních míst v okolí města. „Na začátku dubna byly dokončeny poslední práce na studánce Lůžkovec v údolí Bukovinského potoka za Žimrovicemi úpravou okolí pramene, instalací lavičky a keramické tabulky s názvem studánky. Nedaleko studánky naleznou návštěvníci rovněž svatý obrázek umístěný zde na památku tragické smrti dřevorubce ve 30. letech 20. století. Obrázek byl v minulých letech opraven rovněž našim spolkem. Práce byly provedeny při individuálních návštěvách našich členů,“ říká Marek Wolf z Matice slezské.
Organizace je pravidelným příjemcem podpory vodárenské společnosti. Veškeré informace o aktivitě organizace najdete na internetové stránce www.maticeslezska-opava.cz, případně na facebookovém profilu pobočného spolku v Hradci nad Moravicí.

„Stěžejní akcí letošní jarní části akce Studánky 2020 bylo připravované rozsáhlejší čištění pramene Svatá studna, u kterého jsme v loňském roce zaznamenali snížení kvality vody. Akce proběhla 16. května po částečném uvolnění koronavirových opatření. Menší skupinka našich členů provedla kompletní demontáž přístřešku pramene, vyčištění pramene, výměnu štěrkového filtru a výměnu výtokové trubky. V okolí pramene byly odstraněno staré listí a nánosy sesuté zeminy, opraveno kamenné ostění. Instalovali jsme nové lavičky připravené v loňském roce a nový informační panel,“ říká Wolf.
Ostatně o vzniku pramene Svatá studna se traduje na Hradecku řada pověstí. Například ta o tom, jak na vrchu Hanuše při útěky při sněhové vánici zloději schovali monstranci. Tu objevil místní hajný až na jaře podle pramene, který začal ze země uprostřed suché lokalit tryskat. A tryská doposud.

V průběhu letních měsíců budou u obou zmíněných pramenů odebrány vzorky a vyhodnocena kvalita vody. Z prostředků grantového programu vodárenské společnosti jsou financovány především nákupy materiálu pro opravy, barev nebo desinfekčních prostředků. Důležité je také pokrytí nákladů na kontrolu kvality vody prováděné odbornou laboratoří.