Aktuality

Zpět

78 milionů do čištění odpadních vod na Karvinsku

Ostrava 22. 1. 2021 – Téměř 12 milionů si vyžádají tři investiční akce v areálu čistírny odpadních vod v Havířově, za 18 milionů bude rekonstruován kanalizační sběrač v Karviné – Fryštátě. V havířovské čistírně odpadních vod bude v letošním roce za 2,8 milionu korun modernizováno stáčecí měřicí zařízení pro dovážení odpadních vod, dalších deset milionů bude směřovat do dvou investic v oblasti kalového hospodářství. Významné investiční akce v oblasti odvádění odpadních vod se kromě Karviné a Havířova chystají také v Orlové, Bohumíně a Českém Těšíně.

Za deset milionů korun bude komplexně modernizována čistírna odpadních vod v Rychvaldě (Václavka). „Stávající mechanická čistírna fungující na principu štěrbinové nádrže – Emšerské studně* – nesplňuje současné nároky na čistírenský proces kladené a je v nevyhovujícím technickém stavu. Vnitřní konstrukce stávající nádrže budou vybourány a osazeny novou technologií. Vznikne moderní mechanicko-biologická čistírna pro téměř pět set ekvivalentních obyvatel splňující všechny legislativní i technologické požadavky. Díky tomu, že novou kalovou nádrž umístíme do jiné vhodnější části pozemku, vznikne územní rezerva pro případnou výstavbu další čistírenské linky, jak jsme se domluvili s městem Rychvald,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V Karviné se letos bude modernizovat kanalizační síť na čtyřech místech. Nejvýznamnější stavba bude probíhat na Ostravské ulici ve Fryštátě. Betonový kanalizační sběrač z počátku 50. let minulého století a související infrastruktura jsou v nevyhovujícím technickém stavu, nedostatečná je při přívalových srážkách také kapacita sběrače, která bude během rekonstrukce navýšena. Stavba zahrnuje výměnu 359 metrů kanalizačního potrubí, devíti revizních šachet, přepojení 21 kanalizačních přípojek a dvou uličních vpustí. V lokalitě bude modernizován také vodovod, s čímž bude stavba koordinována.

Kanalizační síť projde modernizací také v ulici Karola Śliwky, kde budou za zhruba dva a půl milionu rekonstruovány odlehčovací komory plnící svou úlohu především při prudkých deštích.
Dokončena bude také stavba v Karviné – Novém Městě v ulicích Janáčkova a Erbenova, kde jsou za více než čtyři milióny sanovány kanalizační stoky. Komplexně modernizovat se budou kanalizační stoky a související infrastruktura vybudované na konci 50. let minulého století také v sousedící Havířské ulici. Stavba si vyžádá téměř šestimilionovou investici.

Rekonstrukcí za pět milionů korun projde také kanalizační stoka v Havířově – Bludovicích v ulici Rodinná. V čistírně odpadních vod v Havířově bude modernizována čerpací stanice primárního a čerpací stanice primárního kalu z usazovacích nádrží. Obě akce dohromady si vyžádají zhruba deset milionů korun.

Kanalizační síť bude za více než šest milionů modernizována například v Rychvaldě ve Středové ulici. Dokončena bude rekonstrukce kanalizační stoky v Hornické ulici v Těrlicku, která byla zahájena loni a vyžádá si celkem více než sedm milionů korun.
V Orlové budou rekonstruovány čtyři kanalizační čerpací stanice v ulicích Okružní, F. S. Tůmy, Ke Studánce a Žofínská, kde jsou technologické části čerpacích jímek a armatury v nevyhovujícím stavu, potrubí je poškozeno korozí a stanice nedisponují potřebným měřicím vybavením.

Poznámka:

*Emšerská studna – Jedná se o hlubokou nádrž, kterou protékají a sedimentují v ní odpadní vody. Sediment ze dna se odvádí na kalové pole. Jde o typ usazovací nádrž, kdy z horní části propadá kal štěrbinou do níže položeného a odděleného kalového prostoru.