Tiskové zprávy

Zpět

Významné modernizace vodovodů a kanalizací v Opavě startují

Největší investiční akce za téměř 40 milionů proběhnou na Krnovské ulici

Ostrava 24. 4. 2018 – V oblasti rekonstrukcí vodovodní sítě v Opavě letos proběhnou tři významné stavby za celkem 37 milionů korun. V Krnovské ulici, kde bude za 23 milionů modernizován vodovod, bude obnovena také kanalizace a související infrastruktura za téměř 16 milionů korun.

Důvodem rekonstrukce litinového páteřního řadu a navazujících litinových rozváděcích řadů a propojů z období 1950 – 1976 je plánovaná rekonstrukce povrchu Krnovské ulice ze strany ŘSD,“ popisuje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Stavba je technicky a časově rozdělena na dvě etapy. V první proběhne rekonstrukce vodovodního řadu v délce 1316 metrů. Téměř 1200 metrů bude provedeno v materiálu tvárná litina s vnitřní vystýlkou otevřeným výkopem. Bezvýkopově zatažením vložky bude modernizováno 120 metrů potrubí pod kruhovým objezdem a 26 metrů propojů.
Rekonstruován bude dále vodovodní řad v délce 170 metrů v materiálovém provedení tvárná litina s vnitřní výstelkou. Vybudováno bude 27 metrů nového vodovodního řadu z vysokohustotního polypropylenu.
V druhé etapě dojde k rekonstrukci vodovodního řadu v délce 23 metrů v materiálovém provedení tvárná litina s vnitřní vystýlkou. Modernizováno bude také 265 metrů řadu a souvisejícího propoje také z tvárné litiny s vnitřní výstylkou. Tato etapa bude realizována v koordinaci s plánovaným budováním kanalizace a následnou úpravou povrchů ze strany města.


Důvodem rekonstrukce a opravy kanalizace v Krnovské ulici je špatný technický stav stávajících stok, včetně nevyhovujících revizních šachet, a plánovaná rekonstrukce povrchu komunikace ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavba kanalizace bude realizována v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a rekonstrukcí povrchu komunikace ve správě ŘSD. Klasickým výkopem bude rekonstruováno 426 metrů kanalizačních stok, 12 revizních šachet, přepojeno bude 71 kanalizačních přípojek. Bezvýkopovou technologií (zatažení inverzního textilního rukávce – vložky – do stávajícího profilu stoky) bude opraveno 93 metrů stoky a přepojeno 11 kanalizačních přípojek.

Další projekt za více než 7,5 milionu je připraven na léto v části Kateřinky v Ratibořské ulici a na Kolofíkově nábřeží. Modernizací za sedm milionů projde vodovod také v ulicích Fűgnerova, 28. října, Kořeného a Vítečkova v Kateřinkách.

Společnost SmVaK Ostrava investovala do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 miliardy korun. Z dlouhodobého hlediska objem investic roste. Od roku 2008 se drží objem ročně investovaných prostředků nad půlmiliardou korun ročně. Další miliardy za posledních více než dvacet let směřovaly do oprav.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz