Zpět

Vyšlo zimní číslo čtvrtletníku Z první ruky

Magazín se vrací se k 60. výročí zrodu Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu pitnou vodou, které jsme oslavili několik dnů před loňskými Vánoci a které přilákalo během dne otevřených dveří do Úpravny vody Podhradí stovky návštěvníků.

Dominantním tématem vydání jsou ale investice do vodárenské infrastruktury, protože ty v případě SmVaK Ostrava meziročně vzrostou o více než sto dvacet milionů na historicky nejvyšší hodnotu. V magazínu jsou popsány příklady nejvýznamnějších a nejzajímavějších staveb pro rok 2019 v jednotlivých oblastech, kde SmVaK Ostrava působí.

 

Společnost nezapomíná ani na region a své zaměstnance. V časopisu jsou popsány příběhy a projekty neziskových organizací, které byly podpořeny v našem grantovém programu Plaveme v tom spolu! Tyto spolky získaly podporu díky tomu, že v nich ve svém volném čase aktivně a obvykle bez nároku na odměnu působí zaměstnanci vodárenské společnosti. Program pokračuje i letos.

Magazín se ale věnuje i dalším tématům, jako jsou odstranění bývalé úpravny vody v Bohumíně, vítězství v koncesním řízení v Neplachovicích nebo změny pro zákazníky při přechodu na bezhotovostní platby v zákaznických centrech a obchodních místech.

Kompletní časopis je ke stažení zde.