Zpět

Vyšlo letní číslo čtvrtletníku Z první ruky

V červenci je to dvacet let od katastrofálních povodní, které zasáhly povodí Odry a Moravy v roce 1997. Proto se hlavní text čísla věnuje právě tomuto tématu. Ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek v editorialu popisuje, jak s povodněmi bojovali na úpravnách vody společnosti SmVaK Ostrava, aby byla zajištěna dodávka pitné vody pro obyvatele moravskoslezského regionu.

Tematický článek detailně popisuje, jak se s povodněmi vypořádávala vodohospodářská infrastruktura v kraji, ale i lidé, kteří se o ni v SmVaK starají. Text reflektuje škody, které událost vyvolala, i jaká opatření byla přijata, aby byly pro příště její dopady, co nejvíce je to možné, eliminovány.

Několik textů se věnuje investičním projektům, které byly zahájeny. Stavební sezóna na obnově vodohospodářské infrastruktury je v SmVaK v plném proudu.

Informujeme také o boji s potkany, který jako každé jaro v našem regionu proběhl.

Protože je léto, přinášíme článek o tom, jak správně napouštět zahradní bazén, abychom se vyhnuli sousedským sporům a konfliktům. Naše zkušenosti z letošního roku ukazují, že toto téma je stále aktuální, protože někteří lidé jsou nepoučitelní.

Vracíme se tentokrát také do historie a přinášíme článek popisující, jak byl před 125 let vybudován v Novém Jičíně veřejný vodovod. Sledování začátků zásobování pitnou vodou v jednotlivých městech regionu je zajímavé. Budeme v něm pokračovat i v dalších číslech

Nezapomínáme ani na zaměstnance a region. Informujeme o akci pro zaměstnance, kterou jsme uspořádali ke čtvrt století existence akciové společnosti SmVaK Ostrava. Přinášíme zprávy ze zajímavých projektů, které jsme podpořili v našem zaměstnaneckém programu Plaveme v tom spolu!

Časopis je k přečtení a ke stažení zde.