Zpět

Václavovice budou mít zmodernizovanou čistírnu odpadních vod

Více než třináct milionů korun bude stát rekonstrukce čistírny ve Václavovicích na Frýdecko-Místecku

Ostrava, 21. 6. 2018 – Čistírna ve Václavovicích vybudovaná na počátku osmdesátých let minulého století, která byla částečně rekonstruována před patnácti lety, projde významnou modernizací. Doba provozu se odrazila na technickém stavu zařízení i stavební části, obnova je proto nezbytná. Hotovo by mělo být do konce roku.

Čistírna odpadních vod ve dvoutisícových Václavovicích má kapacitu pro vyčištění odpadní vody od 1600 obyvatel. Za rok dokáže vyčistit více než 101 tisíc metrů krychlových odpadní vody a do čistírny může maximálně přitéct až 25 litrů vody za sekundu.

„Vyměníme například čerpadla ve vstupní čerpací stanici, v srdci čistírny – tedy v aktivační nádrži -  budou umístěny nové aerační elementy, vyměníme a doplníme dmýchadla, v kalojemu vyměníme potrubí přebytečného kalu, vnitřní potrubí i potrubí kalové vody,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V dosazovací nádrži budou vybudovány nové nátoky z aktivační nádrže, dovybaveny budou odtokové žlaby nornými stěnami a odtahem plovoucích nečistot. V oblasti systému řízení technologie provozu bude vyměněn a doplněn frekvenční měnič dmýchadel, měření hladiny ultrazvuku a měření koncentrace kyslíku v čištěné vodě.

Rekonstrukce a modernizace se dočká také stavební část provozu. Opraveny budou betonové konstrukce ve vstupní čerpací stanici, vyměněno bude zábradlí kolem nádrží, dveře v provozní budově a strojovně, opravena bude střecha na kalojemu stejně jako stávající zpevněné plochy v areálu.

Poznámky

 

Česle – technologické zařízení sloužící k odstranění plovoucích nečistot v odpadní vodě. Zachycené nečistoty se nazývají shrabky.
 

Mechanická část čistírny – první část čistírny při přítoku odpadní vody ze stokové sítě. Lapák štěrku, česle a lapák písku, usazovací nádrž, kde se odstraňují hrubé plovoucí nečistoty a nerozpuštěné látky

 

Biologická část čistírny – následuje po mechanické části. Pro odstranění znečištění jsou využívány bakterie, součástí je aktivační a dosazovací nádrž.

 

Míchadlo – zajišťuje promíchání aktivační směsi (odpadní voda, aktivovaný kal) tak, aby docházelo k efektivnímu odbourávání organických nečistot v mechanicky předčištěné odpadní vodě.

 

Aerační elementy – slouží k míchání a provzdušňování odpadních vod v aktivačních nádržích v biologické části čistírny.

 

Aktivační nádrž – srdce čistírny odpadních vod, aerobní bakterie za přístupu vzduchu, který je do nádrží stále vháněn, ve svém metabolismu odstraňují 99 % organického znečištění vody.

 

Dosazovací nádrž – dochází v ní k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu, který sedimentuje. Vyčištěná voda odtéká zpět do přírody.