Zpět

Téměř 100 milionů do infrastruktury na Novojičínsku

Kromě vodovodních a kanalizačních sítí budou významně modernizovány také vodojemy. Rekonstrukce se dočkají akumulace v Mošnově nebo vodojem Salaš nad Novým Jičínem

Ostrava 9. 3. 2018 – Zhruba 75 milionů korun bude letos použito na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody na Novojičínsku. Významnou rekonstrukcí projdou vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích nebo Lichnově. Odstartuje také výměna výtlačného a rozvodného řadu z úpravny vody v Jakubčovicích nad Odrou do vodojemu v Heřmánkách. Prostředky budou směřovat také do kanalizačních sítí ve Štramberku, Fulneku či Odrách a čistíren odpadních vod v Kopřivnici nebo Frenštátě.

Dvoukomorový vodojem v Mošnově je komplexně rekonstruován za více než deset milionů korun především kvůli nevyhovujícímu stavu vstupního objektu do zemní akumulace. Mimo jiné dojde k sanaci železobetonové konstrukce stropu, stěn a dna akumulačních nádrží.

Zahájena bude také celková sanace dvoukomorového vodojemu Salaš s kapacitou 3 000 kubických metrů vody nad Novým Jičínem. Z vodojemu je zásobován Šenov, Kunín, nejvýše položená zástavba Nového Jičína nebo následně také Starý Jičín, Jičina a Janovice.

V úpravně vody v Jakubčovicích nad Odrou dojde k výměně výtlačného ocelového a litinového řadu v délce 1260 metrů do vodojemu Heřmánky a rozváděcího řadu z tohoto vodojemu v délce 390 metrů do samotné obce. Důvodem je především obsah železa ve vodě při průtoku stávajícím potrubím, které je nutné ve zvýšené četnosti odkalovat a vodojem čistit. Nové potrubí bude z tvárné litiny. Stavba si vyžádá deset milionů korun.

Ve Štramberku dojde v ulicích Dolní a Plaňava k rekonstrukci kanalizační sítě i vodovodního řadu. Důvodem je mimo jiné plán města opravit povrch místních komunikací. Bude modernizováno 383 metrů betonových kanalizačních stok z poloviny padesátých let minulého století a související infrastruktury za pět a půl milionu korun. Náklady na výměnu vodovodního řadu v délce 500 metrů dosáhnou téměř tři a půl milionu korun.

 

Významná modernizace distribuce pitné vody čeká také bíloveckou část Bravinné. Ocelové potrubí bude vyměněno za řad z tvárné litiny v délce 860 metrů. Důvodem stavby je zlepšení kvality pitné vody, která je při průtoku současným potrubím i přes pravidelné odkalování negativně ovlivňovaná obsahem železa. Náklady dosáhnou osmi milionů korun.

Ve fulnecké části Stachovice letos odstartuje nejnákladnější investiční akce na Novojičínsku, kdy bude bezvýkopovou technologií provedena rekonstrukce vodovodního řadu v délce 2058 metrů a související infrastruktury. Modernizace vyjde na více než 22 milionů korun.

V oblasti čistírenství čeká největší stavba čistírnu odpadních vod v Kopřivnici, kde bude za více než sedm milionů korun rekonstruována usazovací nádrž a stahování kalu a nečistot z ní. Modernizován bude také systém řízení technologických procesů – ten bude rekonstruován i v čistírenských provozech v Odrách nebo Frenštátě pod Radhoštěm.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 10,5 miliardy korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 530 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

 

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz