Zpět

Strom života: vzdělávání o vodě jako dobrodružný příběh

Vzdělávací program vytvořený ve spolupráci SmVaK Ostrava a expertů na inovativní formy vzdělávání z ostravského spolku EduLudus, ale také Dánska, slaví úspěch napříč regionem

Ostrava 12. 2. 2018 – Od dubna 2016 byl vzdělávací program v základních školách v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, uveden více než osmdesátkrát a zúčastnilo se ho více než 1500 dětí. Jen v loňském roce se zážitkovou formou dozvědělo nové informace o vodě a jejím významu pro člověka více než 800 žáků druhých stupňů základních škol. Hra pokračuje i v druhém pololetí tohoto školního roku a získala si takovou popularitu, že do jeho konce jsou téměř všechny termíny obsazeny.

V současnosti se chystá inovovaná verze hry, která bude zaměřená na nejvyšší ročníky základních škol a víceletá gymnázia.

 

Vzdělávací hra dětem zážitkovou formou přibližuje význam vody pro životní prostředí a člověka. Je vůbec první svého druhu v České republice, která se komplexně zabývá danou problematikou a využívá přitom metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně.
 

„Je úžasné sledovat, jak hra děti v daném momentu pohltí. Vidíte, že zapomenou na to, že jsou ve škole, kde obvykle trávíme dominantní část času sezením v lavici, posloucháním výkladu a psaním zápisků. A zapomenou také na chytré telefony a profily na sociálních sítích. To je v současnosti dobré měřítko toho, jak poznáte, že děti něco skutečně baví. Nové znalosti, dovednosti, ale také sociální návyky, jako je například potřeba spolupráce původně soupeřících týmů, tak získávají díky hře spontánně a podvědomě. Mám také velkou radost, když tuto naši aktivitu pozitivně reflektuje vedení škol velkým zájmem o její uvedení, ale také starostové obcí, kde působíme, při našich setkáních. Vyrábíme a dodáváme pitnou vodu a odvádíme a čistíme tu odpadní, ale nezapomínáme na region, v němž můžeme podnikání realizovat. Chceme pomáhat k jeho rozvoji, A kde začít jinde než u dětí,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

 

Moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Kromě nevšedního zážitku, kdy žáci bojují, aby zabránili přírodní katastrofě, si odnesou celou řadu vědomostí o vodě a jejím významu pro náš život i okolní přírodu, které získají formou pokusů a osobní zkušeností s emočním prožitkem. Během několika hodin se ve třídách, jídelnách nebo tělocvičnách může odehrát přírodní katastrofa. To v případě, že dětské týmy nepochopí, že voda je nezbytnou podmínkou život na zemi. Zkušení animátoři v kostýmech bájných a záhadných postav, ale musí přesvědčit jednotlivé týmy, které původně soupeřily, aby dokázaly spolupracovat a uchránit vodní zdroje i Strom života, který by jinak uhynul.
Hra rozvíjí měkké dovednosti jako komunikace, spolupráce nebo řešení specifických problémů v praxi.

„S vodárenskou společností v současnosti pracujeme na druhé verzi programu, který bude určený pro poslední ročníky základních škol. Kromě fyzikálních nebo chemických vlastností vody a jejího významu pro životní prostředí se chceme výrazněji zaměřit na sociální a ekonomické aspekty v přístupu lidí k vodě jako nejcennější surovině na Zemi. Jsem přesvědčen o tom, že ji budeme moci představit školám v ostrém provozu od začátku příštího školního roku,“ říká jeden z autorů hry a předseda spolku EduLudus Josef Kundrát.

V těchto týdnech zamíří tým animátorů především na Karvinsko a do Oderských vrchů.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz