Zpět

SmVaK Ostrava v pořadech TV Polar

Několik pořadů týkajících se problematiky vody a naší společnosti přinesla v uplynulém období TV Polar. Ekonomickému pořadu Chytrý region poskytl poslední květnový den rozhovor ředitel Ostravského oblastního vodovodu SmVaK Ostrava Jiří Komínek. Popsal historii i současnost fungování páteřního výrobního a distribučního systému pro zásobování vodou v regionu - Ostravského oblastního vodovodu. Zaměřil se také na to, v čem je systém unikátní z hlediska možnosti manipulačních opatření, jimiž je v případě potřeby možné řešit problémy se zdroji v různých částech kraje. Tato flexibilita a robustnost systému se ukázala jako silná stránka systému například v suchém roce 2015 a na začátku roku 2016. Celý pořad je zde.

24. dubna se EKO magazín stejnojmenné televize věnoval komplexní modernizaci centrálního dispečinku SmVaK Ostrava, která za více než osm milionů korun proběhla v roce 2017. Tento centrální mozek vodárenství v Moravskoslezském kraji je klíčovým informačním, komunikačním a řídícím centrem, jehož prostřednictvím je  díky využití nejmodernějších informačních technologií monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Díky projektu byla posílena provozní odolnost dispečinku, který zůstává funkční i při výpadku datového centra, nebo nedostupnosti pevné a mobilní sítě. Zaměstnanci mohou i při havarijních situacích řídit distribuci pitné vody v regionu. Celý pořad je zde.

22. května se EKO magazín zabýval problematikou kvality vody ve studních a nutností pravidelně sledovat a vyhodnocovat její parametry odborníky v laboratořích – například ve společnosti Aqualia infraestructuras inženýring. Celý pořad je zde.