Zpět

Vodaři podpoří zaměstnance aktivní v neziskové sféře

V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kterým není lhostejná kvalita života tam, kde žijí, rozdělí vodárenská společnost již potřetí 200 000 korun

Ostrava 14. 2. 2018 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava si váží svých zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Společnost si uvědomuje, že si tito lidé zaslouží ve svém snažení podporu. Proto již potřetí vyhlásila grantové kolo v programu Plaveme v tom spolu! Jeho prostřednictvím získají podporu neziskové organizace, v nichž vodaři působí. Zaměstnanci letos přihlásili 23 projektů s celkovým rozpočtem 1,8 milionu korun, přičemž na jejich realizaci žádali zhruba 410 tisíc korun.

„Nakonec jsme se rozhodli podpořit dvacet projektů celkovou částkou dvě stě tisíc korun. Je patrné, že během uplynulých let naši zaměstnanci získali řadu zkušeností a projekty, pro které žádají podporu, jsou svým obsahem opravdu kvalitní a žádosti zpracované na vyšší úrovni než v minulosti. Proto není rozhodování vůbec jednoduché. Radost mi dělá také fakt, že se zvyšuje počet projektů, jejichž cílem není pouze aktivní strávení volného času sportovními, společenskými nebo kulturními aktivitami, ale v řadě případů jde o pomoc lidem s fyzickým nebo mentálním postižením nebo těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Podpora tak letos směřuje například do speciální základní školy v Nové Jičíně na léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni pro postižené děti, nebo na psycho-rehabilitační pobyt pro mentálně postiženou mládež z novojičínského Klubu Kamarád. Děti s kombinovanými poruchami autistického spektra, kterým se podařilo dokončit základní školu, projdou díky grantu kurzem základní počítačové gramotnosti.

Ani letos nezůstávají stranou volnočasové aktivity dětí, které v nich podporují vztah k životnímu prostředí a etickým hodnotám (Klub mladých Filadelfia nebo Klub Pathfinder), stejně jako sportovní aktivity mládeže počínaje hasičským sportem přes fotbal až po badminton.
Pozornost je věnována také oblasti životního prostředí. Zajímavý projekt bude realizován v Hradci nad Moravicí, kde by mělo dojít k obnově dalších studánek díky členům Matice Slezské, která byla podpořena i v loňském roce. Hlučínský spolek AGRI Nostra bude díky podpoře zase budovat tůně u potoku Jasénka.

„Pustili jsme se do tohoto programu před třemi lety a neměli přesnou představu, jaký zájem vyvolá. Mám proto velkou radost, že jsou mezi vodaři lidé, kteří mají srdce na správném místě. Ve svém volném čase pomáhají těm, kteří to potřebují, nebo díky těmto aktivitám mohou lidé v jejich blízkosti prožít svůj čas smysluplně a aktivně. Není pro nás podstatné, zda jsou činní ve sportovním klubu, společenském nebo kulturním spolku, při pořádání akcí pro veřejnost, děti nebo skupiny zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Zásadní je, že se chtějí podílet na rozvoji místa, v němž žijí. Jsem hrdý na to, že mám ve společnosti, kterou vedu, takové kolegy,“ uzavírá Pšenička.


 

Plaveme v tom spolu! v předchozím roce 2017

  • Podpořeno 19 projektů celkovou částkou 200 tisíc korun. Požadovaná částka podpory činila 430 tisíc Kč;
  • Realizovány byly projekty s celkovým rozpočtem 1,7 milionu korun
  • Podpořeny projekty s velice pestrým zaměřením;
  • Pomoc tak směřovala k akcím pro hendikepované, kulturním událostem, projektům týkajícím se ochrany životního prostředí, akcím pro děti nebo činnosti sportovních klubů a sborů dobrovolných hasičů;

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz