Zpět

Šest a půl milionu a 70 % uspořené elektřiny za osvětlení!

Šest areálů čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava má nové osvětlení. Investice má pozitivní dopady v ekonomice i ekologii

Ostrava, 14. 6. 2018 – Čtrnáct areálů čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava posuzovali experti jako možné adepty na výměnu venkovního osvětlení. Na konec bylo vybráno šest z nich a společnost Siemens vyměnila venkovní osvětlení a související infrastrukturu v provozech v Havířově, Orlové, Třinci, Opavě, Frenštátu po Radhoštem a Bílovci.

„Kritéria pro výběr byla jasná. Posuzovali jsme jednak technický stav infrastruktury, jako jsou osvětlovací tělesa, stožáry nebo kabelové rozvody, stranou samozřejmě nezůstala ani návratnost vložených prostředků, které dosáhly pro daný projekt téměř šesti a půl milionu korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Během projektu bylo vyměněno 221 osvětlovacích těles za nová LED osvětlení s možností regulace světelného toku, proběhla výměna svorkovnic, včetně osazení rozvaděčů umožňujících nezávislou regulaci venkovního osvětlení z hlediska časového, tak i výkonového. Dále byla provedena výměna těch nosných ocelových sloupů venkovního osvětlení v případě, že vykazovaly zhoršený technický stav, ostatní stožáry byly sanovány protikorozní ochranou. Umístění nových sloupů bylo optimalizováno vzhledem k umístění nových technologií v areálech.

„Jako teprve druhá vodárenská společnost u nás jsme držiteli certifikátu energetického managementu, který jsme na začátku června úspěšně obhájili a dosáhli pozitivního hodnocení ze strany nezávislé externí auditorské společnosti. Zavedli jsme také komplexní systém sledování dopadu činnosti na okolní prostředí z hlediska emisí skleníkových plynů. Detailně analyzujeme naši uhlíkovou stopy s cílem ji dále snižovat. Kvůli tomu realizujeme řadu dalších opatření. I k tomu tento projekt přispěje, když jsme dokázali v šesti provozech čistíren odpadních vod doslova srazit spotřebu elektřiny potřebnou pro osvětlení o 70 % oproti původnímu stavu,“ popisuje Pšenička.


Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz