Zpět

Obrovský zájem škol v regionu o vzdělávací hru o vodě Strom života

Po prázdninách se vrací do škol unikátní vzdělávací program, který vyvinula společnost SmVaK Ostrava ve spolupráci s experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudus

Ostrava 29. 9. 2017 – Od dubna 2016, kdy v základních školách v lokalitách, kde působí SmVaK Ostrava, probíhá vzdělávací program Strom života, si získal takovou popularitu, že pro letošní školní rok jsou téměř všechny termíny obsazeny. Doposud se hry zúčastnilo zhruba tisíc žáků druhých stupňů čtyř desítek základních škol v Moravskoslezském kraji. V letošním roce na nabídku vodárenské společnosti prozatím reagovalo více než třicet škol a v harmonogramu zbývají poslední volné termíny.

Vzdělávací hra dětem zážitkovou formou přibližuje význam vody pro životní prostředí a člověka. Je vůbec první svého druhu v České republice, která se komplexně zabývá danou problematikou a využívá přitom metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně.

„Považuji za důležité, aby se žáci dozvídali zajímavou, atraktivní a jim přiměřenou formou, jak efektivně hospodařit efektivně s vodními zdroji, jak je pro nás voda důležitá a jak minimalizovat negativní dopady našeho nakládání s ní na životní prostředí. Tento program je jednou z aktivit, která k tomu kromě exkurzí do našich provozů nebo odborných praxí studentů u nás ve firmě, přispívá. Jsme rádi, že hra vzbudila mezi dětmi, ale i jejich rodiči a školami tak pozitivní reakce. Sami jsme tím byli překvapeni a je to pro nás motivace pro to, abychom ji dále rozvíjeli. Viděl jsem, že děti doopravdy baví, úplně propadnou dobrodružnému příběhu a zapomenou sledovat mobil a facebookový profil,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Kromě nevšedního zážitku, kdy žáci bojují, aby zabránili přírodní katastrofě, si odnesou celou řadu vědomostí o vodě a jejím významu pro náš život i okolní přírodu, které získají formou pokusů a osobní zkušeností s emočním prožitkem. Během několika hodin se ve třídách, jídelnách nebo tělocvičnách může odehrát přírodní katastrofa. To v případě, že dětské týmy nepochopí, že voda je nezbytnou podmínkou život na zemi. Zkušení animátoři v kostýmech bájných a záhadných postav, ale musí přesvědčit jednotlivé týmy, které původně soupeřily, aby dokázaly spolupracovat a uchránit vodní zdroje i Strom života, který by jinak uhynul.

Hra rozvíjí měkké dovednosti jako komunikace, spolupráce nebo řešení specifických problémů v praxi.

„Začínáme na konci září v Lichnově na Novojičínsku, další týden pokračujeme v Odrách ve stejném okrese, a pak se rozjedeme i do jiných oblastí kraje. Překvapila nás rychlost, s níž školy reagovaly na nabídku SmVaK Ostrava, že hra pokračuje i v novém školním roce. Pro nás je to potvrzení toho, že jdeme správným směrem, hra si získala oblibu a můžeme ji dále rozvíjet. S vodárenskou společností v současnosti pracujeme na druhé verzi programu, který bude určený pro poslední ročníky základních škol. Kromě fyzikálních nebo chemických vlastností vody a jejího význam pro životní prostředí se chceme výrazněji zaměřit na sociální a ekonomické aspekty v přístupu lidí k vodě jako nejcennější surovině na Zemi,“ říká jeden z autorů hry a předseda spolku EduLudus Josef Kundrát.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

 

 

 

 

Pro editory

 

  • Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.
  • Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod.
  • V roce 2016 společnost vyrobila 62 036 tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 128 litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.
  • Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837 kilometrů v 80 městech a obcích. Na ni je připojeno více než 522 000 obyvatel. V provozu je 67 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 169 m3 za den. V roce 2016 odváděla společnost odpadní vodu z 54 105 kanalizačních přípojek a bylo odkanalizováno více než 28 milionů m3 odpadních vod.
  • Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou 4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk, Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 112 vodojemů systému je 300 668 m3 vody.
  • Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.